O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
O Atlasie

Założenia i cel

Atlas składa się z dwu części. Pierwsza część to trzy artykuły wprowadzające: Z historii kartograficznych form i metod prezentacji J. Pasławskiego, Od danych do mapy J. Koryckiej-Skorupy oraz Metody krok po kroku. Celem pierwszego artykułu jest umiejscowienie interesującej nas problematyki w czasie i w pewnym stopniu w kontekście historycznym. Drugi z wymienionych artykułów to zmieniona wersja pracy opublikowanej pod tym tytułem w 2002 roku w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym”. Trzeci artykuł to omówienie postępowania „krok po kroku” opisującego etapy poprawnego wykonania mapy tematycznej. Istotnym fragmentem tej części jest syntetyczna charakterystyka pięciu form prezentacji potocznie zwanych metodami kartograficznymi. Odpowiednia znajomość cech każdej z form prezentacji jest podstawą trafnych decyzji w trakcie opracowania map.

Druga część to kryjąca się pod hasłem:    przeglądarka przykładów, która umożliwia użytkownikowi wyświetlenie graficznej prezentacji wybranych danych statystycznych. Wybierając dane lub metodę prezentacji uzyskujemy rozwiązanie graficzne (formę prezentacji), opatrzone stosownym komentarzem.
 

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012