O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
II. Od danych do mapy   |  Jolanta Korycka-Skorupa

Sposób odniesienia danych

Dla potrzeb kartograficznych przyjmujemy, że dane mogą mieć odniesienie geometryczne do powierzchni, punktu lub linii. O ile odniesienie do linii nie budzi wątpliwości (np. przewozy towarowe między miastami), to rozróżnienie odniesienia między punktem a powierzchnią jest umowne. Liczba ludności miast na mapie Polski może być traktowana jako odniesienie punktowe, ale w przypadku mapy regionu warszawskiego w odpowiednio dużej skali, dane mogą być traktowane jako o odniesieniu powierzchniowym. Wielkości tych powierzchni mają znaczenie wówczas, gdy ich zróżnicowanie graficzne na mapie będzie miało znaczenie informacyjne. Autor powinien zdecydować o odniesieniu i odpowiednio dostosować skalę mapy oraz treść jej podkładu. Odniesienie danych może (ale nie musi) decydować o znaku graficznym zastosowanym na mapie. Dane punktowe można przedstawić znakami punktowymi (np. sygnatury lub diagramy pokazujące wielkość miast na mapie Polski). Dane zbierane punktowo można również pokazać znakiem powierzchniowym (np. temperatury powietrza zmierzone na stacjach meteorologicznych pokazane izoliniowo).

« Idź do poprzedniej strony Idź do następnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012