O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
II. Od danych do mapy   |  Jolanta Korycka-Skorupa

Charakter danych

Pojęcie to stosowane przez kartografów przy klasyfikacji właściwości kartograficznych form prezentacji, jest nieostre i nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Rozróżnia się dane bezwzględne i dane względne (M. Tomaszewska 2009). Dane bezwzględne to np. liczba ludności, powierzchnia lasów (ha), wydobycie węgla (mln ton), emisja zanieczyszczeń (tys. ton). Dane względne to np. gęstość zaludnienia, lesistość (ha lasu na 10 000 ha powierzchni), liczba osób przypadających na jednego lekarza, liczba lodówek na 100 gospodarstw domowych. Podane przykłady można zapisać w formie ułamka, ale do danych względnych zaliczamy także wskaźniki zarówno z zakresu geografii fizycznej (np. spływ l/sec/km2) jak i społeczno-ekonomiczne (np. dochód narodowy na jednego mieszkańca). Charakter danych to cecha, która ma znaczenie przy wyborze zarówno formy jak i metody kartograficznej. Zagadnienie to jest omówione przy opisie poszczególnych metod.

« Idź do poprzedniej strony Idź do następnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012