O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
II. Od danych do mapy   |  Jolanta Korycka-Skorupa

Literatura

Kocimowski K., Kwiatek J., 1976, Wykresy i mapy statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Korycka-Skorupa J., 2002, Od danych do mapy, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 34, nr 2, s. 91-102 (część 1), nr 3, s. 175-188 (część 2).
Pasławski J., 2005, Uwagi o klasyfikacji ilościowych form prezentacji, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 37, nr 2, s. 95-100.
Pasławski J. (red), 2010, Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydanie drugie, Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era.
Pawlak W., 1988, Przedgraficzne stadium generalizacji, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 20, nr 3, s. 125-130.
Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Wydanie drugie, Warszawa: PPWK.
Robinson A., Morrison J., Sale R., 1988, Podstawy kartografii, Warszawa: PWN.
Szaflarski J., 1965, Zarys kartografii, Wydanie drugie, Warszawa: PPWK.
Tomaszewska M., 2009, Sposoby ujęcia danych a poprawność map opracowywanych metodą kartogramu, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 41, nr 3, s. 209-220.

« Idź do poprzedniej strony

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012