O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku  •  Metoda izolinii

Izarytmy teoretyczne (izoplety)

Można opracować mapę izoliniową wykorzystując dane odniesione do jednostek przestrzennych. Zaleca się stosowanie danych względnych, jak w przypadku kartogramu (np. gęstość zaludnienia, plony), ale można również stosować dane bezwzględne (np. liczba ludności) (ryc. 3.18).
 


Ryc. 3.18 | Na mapie do narysowanie izoplet wykorzystano dane odniesione do powierzchni (powiatów).
Uzyskano ciekawy efekt graficzny dzięki zastosowaniu cieniowania (opr. A. Czerska 2003)

 
Sposób ujęcia danych — podobnie jak w przypadku izarytm rzeczywistych — może być rozumiany dwojako, co wyjaśniamy w poprzednim paragrafie.

Ta forma prezentacji bywa kwestionowana przez autorów podręczników jako niepoprawna, ze względu na odmienny sposób interpretacji, niż pozostałych map izoliniowych. Przyczyną jest powierzchniowe a nie punktowe odniesienie danych. Z tego powodu F. Uhorczak zalecał rysowanie izoplet jako linii łamanych (ryc. 3.19), aby zwrócić uwagę czytelnika na specyficzny charakter izoplet.
 


 
Ryc. 3.19 | Izoplety jako linie łamane na mapie prezentującej pogłowie owiec w Polsce w 2010 roku
 

Podstawowe właściwości omawianej metody izarytm teoretycznych (izoplet) można przedstawić graficznie:
 


 

« Idź do poprzedniej strony Idź do nastepnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012