O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku  •  Metoda izolinii

Literatura

Cebrykow P., 2005, Metoda wygładzania kartogramu jako alternatywa dla tradycyjnych sposobów wykonywania map izopletowych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 37, nr 1, s. 3-12.
Mościbroda J., 1975, Rozwój poglądów na metodę izarytmiczną oraz jej zastosowań w kartografii ludnościowej i gospodarczej, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 7, nr 2, s. 55-65.
Mościbroda J., 1999, Mapy statystyczne jako nośniki informacji ilościowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Pasławski J., 2005, Uwagi o klasyfikacji ilościowych form prezentacji, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 37, nr 2, s. 95-100.
Pietrusiewicz W., 1996, Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 28, nr 2, s. 87-100.
Warakomska K., 1993, Izochrony zmodyfikowane jako kartograficzna metoda przedstawiania dostępności ludności do miasta wojewódzkiego (na przykładzie województwa lubelskiego), „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 25, nr 2, s. 66-72.

« Idź do poprzedniej strony

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012