O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku

Metoda kartodiagramu

Kartodiagram to mapa, na której dane ilościowe przedstawione są za pomocą diagramów lub wykresów. Diagramy to figury geometryczne, których wysokość, powierzchnia lub objętość jest proporcjonalna do prezentowanej wartości statystycznej. Wykresy natomiast to rysunki w układzie współrzędnych najczęściej prostokątnych, rzadziej biegunowych, ilustrujące zmienność prezentowanego elementu (np. temperatury w ciągu roku, zużycia energii w ciągu doby). W niektórych opracowaniach termin „diagram” jest traktowany jako synonim „wykresu”, w innych wykresy są klasyfikowane jako rodzaj diagramu.

Stosujemy obecnie kilka rodzajów diagramów o różnych właściwościach. Nawiązując do omówionych cech danych możemy wyróżnić:
• Kartodiagramy o odniesieniu punktowym i powierzchniowym oraz odmienne w kształcie o odniesieniu liniowym.
• Kartodiagramicznie możemy prezentować dane bezwzględne i względne. W tym zakresie nie ma wyraźnych zaleceń odnośnie tej formy prezentacji – należy kierować się zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim przeznaczeniem i treścią mapy.
• Kartodiagramy mogą przedstawiać dane zarówno w ujęciu ciągłym, jak i skokowym. Ze względu na łatwość wykonania, częściej stosowane są kartodiagramy ciągłe, gdyż wówczas pomija się opracowanie szeregu rozdzielczego.

Bardzo ważne jest skonstruowanie odpowiedniej legendy, wskazującej na rodzaj diagramów użytych na mapie oraz na sposób ich skalowania. W szczególnych przypadkach na mapie można zastosować diagramy skokowe (w niskim zakresie wartości) oraz ciągłe, w zakresie wartości wysokich.
 


 

Idź do następnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012