O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku  •  Metoda kartodiagramu

Kartodiagram liniowy

Kartodiagramy o odniesieniu liniowym mają inny charakterystyczny kształt wskazujący na powiązania punktów (np. miast) (ryc. 3.8) lub obszarów (np. państw) na mapie. Rozróżniamy dwa rodzaje kartodiagramów liniowych: wstęgowe i wektorowe.
 


Ryc. 3.8 | Kartodiagram wektorowy prosty, skokowy (opr. M. Baranowski 1969, zmienione) 

Kartodiagramy wstęgowe ilustrują natężenie połączeń (liczba pociągów, przewóz towarów) poprzez szerokość wstęgi narysowanej na mapie zgodnie z przebiegiem linii kolejowej lub szosy, co ilustrują wstęgi.

Kartodiagramy wektorowe ilustrują powiązania rysunkiem wektorów o odpowiedniej szerokości. Położenie wektora ma ilustrować jedynie powiązanie, a nie realną drogę np. wielkość migracji między województwami lub wartość handlu między państwami. Poza szerokością wektorów ilustrujących liczbę połączeń, zostały one na załączonej mapie rozkolorowane według zasad kartogramu, co przedstawia dopuszczalną prędkość maksymalną.

« Idź do poprzedniej strony Idź do następnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012