O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku  •  Metoda kartodiagramu

Kartodiagram porządkowy

Kartodiagramy uważane za formę prezentacji ilościowej (w odniesieniu do skal interwałowych i ilorazowych) mogą być opracowane na podstawie danych porządkowych. Stosując w tym przypadku figury geometryczne, autor mapy ma swobodę doboru ich wielkości. W rezultacie użytkownik otrzymuje mapę, która może być błędnie odczytywana, gdyż np. różnica między ośrodkiem „małym” i „średnim” może być — na podstawie wielkości diagramów — oceniona jako trzykrotna, co może być informacją błędną. Kartodiagramy porządkowe najczęściej opracowuje się na podstawie danych ilościowych, a w końcowym etapie redakcji opracowuje się legendę „porządkową” (ryc. 3.9), co jest przykładem redukcji skali pomiarowej (wartości liczbowe zastąpione są opisami typu: mało, średnio i dużo).
 


Ryc. 3.9 | Kartodiagram porządkowy (opr. T. Opach 2008, interfejs prototypu mapy interaktywnej)

« Idź do poprzedniej strony Idź do następnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012