O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku  •  Metoda kartodiagramu

Literatura

Bajer A., Korycka-Skorupa J., 2008, Kartodiagram w wybranych programach komputerowych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 3, s. 247-266.
Frączek I., 1983, Z problematyki eksperymentalnych badań kartodiagramów, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 15, nr 3, s. 113-126.
Frączek I., 1983, Konstrukcja legendy kartodiagramów (na przykładzie polskich atlasów regionalnych). „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 15, nr 4, s. 153-167.
Ostrowski J., Uhorczak F., 1972, Typogramy F. Uhorczaka jako środek graficznej prezentacji zjawisk wielocechowych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 4, nr 4, s. 145-151.
Pasławski J., Lodzińska E., Wieczorek W., 1997, Opracowanie mapy rozmieszczenia ludności do Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 29, nr 3, s. 155-161.
Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Wydanie drugie, Warszawa: PPWK.

« Idź do poprzedniej strony

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012