O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku  •  Metoda kartogramu

Kartogram prosty

Załączona mapa (ryc. 3.11) ilustruje dane względne odniesione do części ludności mieszkającej w powiatach województwa mazowieckiego. Mapę uzupełnia wykres wartości zamknięty w kwadracie, co dobrze ilustruje rozkład wartości zbliżony do normalnego. Zastosowano podział kwantylowy zbioru na 5 klas (klasy o jednakowej bądź zbliżonej liczebności). Liczebność kolejnych klas wynosi 7-9, a rozpiętość 11-3-3-1-5. Rozpiętość obu klas skrajnych jest największa, co w przypadku rozkładu normalnego jest charakterystyczne dla podziału kwantylowego. Relację między rozkładem statystycznym i sposobem wyznaczenia klas skutkującym zmienną rozpiętością klas, ilustruje wykres wartości zwykle niezamieszczany na mapie. Zastosowana skala zmiany jasności barwy czerwonej dobrze ilustruje zmienność przestrzenną wskaźnika.

« Idź do poprzedniej strony Idź do nastepnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012