O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku  •  Metoda kartogramu

Literatura

Eyton J. R., 1984, Complementary-Color, Two-Variable Maps, „Annals of the Association of American Cartographers”, Vol. 74, nr 3, s. 477-490.
Leonowicz A., 2002, Prezentacja zależności zjawisk metodą kartogramu złożonego. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 34, nr 4, s. 273-285.
Pasławski J., 1991, Dane statystyczne a kartogram, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 23, nr 3, s. 73-79.
Pasławski J., 1993, O kartogramie diagramicznym, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 25, nr 2, s. 57-65.
Pasławski J., 2003, Jak opracować kartogram, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Tomaszewska M., 2009, Sposoby ujęcia danych a poprawność map opracowywanych metodą kartogramu, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 41, nr 3, s. 209-220.

« Idź do poprzedniej strony

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012