O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
III. Metody krok po kroku

Metoda kropkowa

Jest to forma prezentacji stosowana stosunkowo rzadko ze względu na duży nakład pracy, a ponadto jej stosowanie wymaga doświadczenia i wiedzy. Dotychczas nie opracowano dostatecznie skutecznych algorytmów komputerowego opracowania map kropkowych. Poza danymi statystycznymi wykorzystuje się również materiały uzupełniające. Po zgromadzeniu odpowiednich materiałów a przed zredagowaniem mapy, należy wykonać szereg prób graficznych w celu doboru wielkości i wagi kropki.

Kropkowa forma prezentacji ma stosunkowo szerokie zastosowanie. Najczęściej spotykamy kropkowe mapy rozmieszczenia ludności, ale zwykle opracowane z wykorzystaniem również diagramów przedstawiających ludność miast. Można znaleźć mapy kropkowe ilustrujące domy letniskowe czy samochody na drogach. „Czyste” mapy kropkowe można spotkać w dziale „Rolnictwo” atlasów regionalnych. Mapy te ilustrują takie tematy jak: powierzchnia upraw, wielkość zbiorów, hodowla, dochody z działalności rolniczej, rozmieszczenie gospodarstw o określonej wielkości. Doskonałym przykładem wykorzystania metody kropkowej do prezentacji tematów związanych z rolnictwem są mapy zamieszczone w atlasie rolnictwa Stanów Zjednoczonych (The Census of Agriculture, www.agcensus.usda.gov) (ryc. 3.15).
 


Ryc. 3.15 | Fragment mapy z atlasu rolnictwa Stanów Zjednoczonych (The Census of Agriculture, www.agcensus.usda.gov), prezentującej powierzchnię upraw kukurydzy przeznaczonej na ziarno. Na mapie jedna kropka oznacza 10 000 akrów czyli około 4000 ha (» zobacz całą mapę)

 
Z punktu widzenia wyróżnionych na wstępie cech danych, do opracowania map kropkowych wykorzystujemy dane o odniesieniu powierzchniowym, bezwzględne, w ujęciu skokowym.


 

Idź do nastepnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012