O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
O Atlasie

Autorzy

Projekt badawczy relizowany przez zespół pracowników Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w składzie:

dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW — kierownik projektu

dr Jolanta Korycka-Skorupa

mgr Tomasz Nowacki

dr Tomasz Opach

Pomysł opracowania Atlasu zrodził się w Katedrze Kartografii WGiSR UW wiele lat temu. Jego koncepcja ewoluowała wraz z rozwojem stanu wiedzy i możliwości technicznych. Za realizację projektu odpowiedzialne są osoby wymienione powyżej, jednak powstanie Atlasu nie byłoby możliwe, gdyby nie dorobek oraz doświadczenie wszystkich pracowników naszej Katedry.

. . . . . . . . . .

Atlas realizowany jest w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy N N526 073838 pt. Formalizacja kartograficznej prezentacji danych ilościowych oraz jej implementacja w internetowym „Atlasie kartograficznych metod prezentacji”.

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012